วิธีทำสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบ(ข้อเสื่อม)

นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำวิทยากรมาสาธิตฝึกสอน วิธีทำสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อรักษาโรคข้ออักเสบ(ข้อเสี่ยม)ให้กับผู้สูงอายุ ตำบลบ้านถ้ำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ