กฟจ.พะเยานำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ ที่ 2 มี.ค. 63 กฟจ.พะเยา นำโดย นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า กลุ่มมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา กว่า 400 คน ร่วมกิจกรรมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวคำถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระองค์ท่าน และกำหนดให้ทุกวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”


แชร์ข่าวพะเยา