ม.พะเยาป้องกันไวรัสโควิท 19 เข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้มเตรียมพร้อมป้องกันไวรัสโควิท 19 หลังองค์กรอนามัยโลกประกาศเป็นไวรัสแพร่กระจาย ระบาดสูงสุด โดยได้เตรียมบุคลากรทำการรณรงค์ป้องกันมตลอดจนถึงคัดกรองนิสิตนักศึกษาบุคลากรที่เดินทางศึกษาดูงานในประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยได้มีการคัดกรอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องทำการซักซ้อมความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาป้องกันไวรัสโดวิท 19 อย่างเข้มข้น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดได้กระจายทุกภูมิภาคและทางองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นระดับการแพร่ระบาดและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับขั้นสูงสุด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการทำการซักซ้อมให้กับ บุคลากรนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินการรณรงค์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ผ่านการประชาสัมพันธ์ นอกจากนั้นยังมีการ คัดกรองนักเรียนนักศึกษาบุคลากรที่เดินทางศึกษายังต่างประเทศทั้งประเทศกลุ่มเสี่ยงและประเทศที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง โดยให้มีการคัดกรองอย่างเข้มข้น สำหรับผู้ที่เดินทางศึกษาดูงานยังต่างประเทศ ต้องมีการเฝ้าสังเกตอาการของตนเองเป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนั้น ยังได้ดำเนินการให้ความรู้สำหรับไวรัสดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิลัยอย่างเข้มข้น รวมทั้งประสานกับทางจังหวัดและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไวรัสดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา