มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยในพื้นที่ จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 2 มี.ค.2563 นายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต  ประธานตรวจเยี่ยม มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ประจำปี 2563 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย ต.สันป่าม่วง  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา   คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ อสม. อ.เมืองพะเยา ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ  

       นายแพทย์ไพจิตร์  วราชิต  ประธานตรวจเยี่ยม มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  กล่าวว่า วันนี้ตนเองพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  นวมินทราชินี  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  อนาลโย และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีแม่ปืมอำเภอเมืองพะเยา  โดยการมาตรวจเยี่ยม จะมาตรวจเยี่ยมทุกๆ 2 ปี  ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจรวมถึงเป็นการติดตามการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ซึ่งมีทั้งหมด 82 สถานีทั่วประเทศ  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องรับภาระหนัก และเพื่อติดตามความก้าวหน้า รวมถึงเป็นการรับทราบปัญหา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติด้วย 

           ประธานตรวจเยี่ยม มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  กล่าวอีกว่า สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี อนาลโยแห่งนี้ เป็นสถานีอนามัยที่ทำงานเพื่อประชาชน ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ โดยมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน  ส่งผลให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองได้  ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะปัญหาหลักของพื้นที่ คือแหล่งน้ำมีฟลูออไรด์มาก ทำให้เกิดปัญหากับ ฟันและกระดูก  ส่วนเรื่องที่ 2 คือเรื่องของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ รวมถึงระดับโลกด้วย โดยสถานีอนามัยแห่งนี้ มีวิธีการในการที่ให้ประชาชนลดการบริโภค อาหารที่มีผลต่อโลกดังกล่าวลงได้  รวมถึงลดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ ขณะเดียวกัน ก็ได้ช่วยหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร  โดยให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา หาพยาบาลวิชาชีพ มาสนับสนุน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้สถานีอนามัยแห่งนี้  ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับสถานีอนามัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุ หรือ เด็กที่คลอดน้อยลง  และสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผักผลไม้ โดยอาศัยจุดแข็งของสถานีอนามัยแห่งนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชน


แชร์ข่าวพะเยา