กฟจ.พะเยาจับอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรค COVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 2563 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา ได้มอบหมายให้ นายโกสิทธิ์ อติเปรมินทร์ รจก.(ท) กฟจ.พะเยา เป็นประธานในการให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรค COVID-19 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.พะเยา โดยมี พญ.ศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และวิธีป้องกันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่เกี่ยวกับโรค COVID-19

นอกจากนี้ได้มีการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของพนักงาน front office ที่ได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกตลอดเวลา และสาธิตให้เห็นถึงเชื้อโรคบนมือของก่อน และ หลัง การล้างมือ ทั้งนี้ก่อนเข้าห้องประชุมได้มีการกำหนดให้ผู้เข้ารับฟังทุกท่านล้างมือก่อนเข้าห้องประชุม และสำหรับผู้ที่ป่วยหรือมีอาการไอ จาม ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะ


แชร์ข่าวพะเยา