เตรียมจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 5

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 3 มี.ค.2563 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชนก มากพันธ์ ปลัดจังหวัดพะเยา , นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา , พันตำรวจเอก ถนอมศักดิ์ ยศแผ่น รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา , และนายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตรประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กต “การงานก้าวหน้า การค้าเติบโต” จำนวน 301 หมายเลข ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซึ่งการประมูลในครั้งนี้นอกจากจะประมูลโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) แล้ว ยังเป็นครั้งแรกของจังหวัดพะเยาที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

      นางสุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สำหรับป้ายทะเบียนรถที่จะนำมาประมูลในครั้งนี้เป็นภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเอกระดับชาติ โดยใช้รูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา เช่น กว๊านพะเยา ภาพนิมิตพระธาตุกลางกว๊าน ภาพดอกบัว นอกจากนี้ยังได้นำแผ่นป้ายดังกล่าวไปประกอบพิธีอธิษฐานจิต เจิม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระเดชพระคุณ พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและธุรกิจการค้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชนะการประมูลและมีป้ายประมูลไว้ในครอบครอง โดยเงินที่ได้รับจากการประมูลในครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จะนำส่งเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สำหรับนำไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนในการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในรูแปบต่างๆ เช่น โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ , โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร , โครงการสนามเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย , โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ ,โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ , โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน , และการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดพะเยา สามารถเข้าร่วมประมูลฯ ไว้ติดรถหรือมอบเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นในวาระต่างๆ ได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา โทร.054-481600


แชร์ข่าวพะเยา