เชิญร่วมงาน มหกรรมโคพันธุ์ดีเมืองพะเยา

เชิญร่วมงาน
มหกรรมโคพันธุ์ดีเมืองพะเยา
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา
ภายในงานมีการประกวดโคเนื้อ : การแสดงผลงานวิชาการด้านปศุสัตว์
ลงทะเบียนร่วมโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทยสินค้าธงฟ้า8 ผลิตภัณฑ์จากชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย