PEA พะเยา มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับผู้บริหารและพนักงานป้องกันไวรัสCovid-19

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ มอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา โดยวางไว้ในจุดสำคัญต่างๆ ในบริเวณสำนักงาน PEA พะเยา

     เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่องาน สามารถใช้ล้างทำความสะอาดมือ พร้อมทั้งหามาตรการในการป้องกันอื่นเช่น การจัดหาตระกร้าสำหรับใส่บิลค่าไฟฟ้าหรือ เงินชำระค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อลดการสัมผัสโดยตรง ของพนักงานและลูกค้า ตามมาตรการการป้องกันไวรัสCovid-19


แชร์ข่าวพะเยา