ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 5 มี.ค.63 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด , ชมรมลูกสาวพ่อขุนงำเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2563 ที่ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่าชาดจังหวัด เจ้านายฝ่ายเหนือ ตลอดจนประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ในพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระวิญญาณพ่อขุนงำเมืองแบบล้านนาไทย การฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมือง พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง ให้สถิตคู่เมืองพะเยา และประทานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพะเยา รวมถึงผู้ที่เดินทางมาสักการะกราบไหว้  นอกจากนี้ทางจังหวัด ยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพ่อขุนงำเมืองให้กับนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา และการแสดงฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง ของนักเรียน กลุ่มแม่บ้านทั่วเมืองพะเยา

      โดยในช่วงเย็นเวลาประมาณ 15.30 น.จะเป็นขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนบวงสรวง 3 สาย ประกอบด้วย สายที่ 1 ลานหน้าวัดศรีโคมคำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำขบวนแห่ สายที่ 2 หน้า ธ.ก.ส.หนองระบู มีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำ ขบวนแห่ , สายที่ 3 ประตูประสาทหลังเทศบาลเมืองพะเยา มีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำขบวนแห่ ซึ่งทั้ง 3 ขบวน ก็จะไปเคลื่อนไปสู่ที่บริเวณพิธีลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

      สำหรับงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา