ประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็งถวายพ่อขุนงำเมือง

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรดาร่างทรง จำนวนมากในพื้นที่จังหวัดพะเยาและใกล้เคียง ต่างร่วมกัน จัดประเพณีฟ้อนผีมดผีเม็ง ถวายพ่อขุนงำเมือง เนื่องในเทศกาลไหว้สาพญษงำเมือง เพื่อสืบทอดประเพณีโบราณที่เชื่อว่าในปีหนึ่ง จะร่วมกันเข้าสัการะและฟ้อนถวายองค์พ่อขุนงำเมือง ที่เป็นที่เคารพสักการระของชาวพะเยา โดยส่วนใหญ่จะเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆจากจังหวัดภาคเหนือออกมาร่วมบวงสรวงและร่ายรำกันอย่างคึกคัก

บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆต่างออกมาร่ายรำกันอย่างมีความสุข ด้วยท่าทางลีลาที่แตกต่างกัน สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน ในงานประเพณีฟ้อนผีมดผีถวายพ่อขุนงำเมือง ที่จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการถวายสักการะต่อองค์พ่อขุนงำเมือง บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา โดยการจัดให้มีบรรดาร่างทรงจากพื้นที่ต่างๆในทั่วภาคเหนือกว่า 200ร่างทรง มารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสรวง และออกมาร่ายรำกันอย่างสนุกสนานคึกคัก ซึ่งประเพณีดังกล่าว ซึ่งในรอบ 1 ปี จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงต่อองค์พ่อขุนงำเมือง บุรพกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง ในเทศกาลไหว้สาพญางำเมือง อีกทั้งเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา