สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมมาตรการรับผีน้อยป้องกันปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตรียมพร้อมมาตรการรับผีน้อย ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรสถานที่ เพื่อรองรับการกักตัว หากพบว่ามีอาการ เสี่ยงจากไวรัสดังกล่าว โดยขณะนี้ทางสาธารณะสุขจังหวัดประสานกับ ต.ม.จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย สำหรับผู้เดินทางกลับ ซึ่งขณะนี้พูดเดินทางกลับจำนวน 17 ราย ได้ผ่านการตรวจเช็คไม่มีอาการดังกล่าว

        นายแพทย์ไกรสุข เพชระบุรานิณ นายแพทย์สุขจังหวัดพะเยา ระดมบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดพะเยา เข้าทำการซักซ้อมความเข้าใจและหารือในเรื่องของการป้องกันไวรัสโควิด 19 รวมทั้งมาตรการรองรับผีน้อย ที่เดินทางกลับประเทศไทย โดยในพื้นที่จังหวัดพะเยามีบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงปานกลางได้เดินทางกลับมาโดยเบื้องต้นพบว่ามี 17 ราย ในรอบแรก และขณะนี้ก็ได้มีการตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลเป็น Negtive และไม่พบอาการเสี่ยงแต่อย่างใด

โดยนายแพทย์ไกรสุข ระบุว่า ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยา ได้มีมาตรการความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรสถานที่ต่างๆเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไว้พร้อมแล้ว หากมีผลที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งได้ประสานกับ กับตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นจังหวัดใกล้เคียงที่บุคคลเดินทางกลับจากต่างประเทศ จะเดินทางกลับ เนื่องจากทางจังหวัดพะเยาเราไม่มีสนามบิน ดังนั้นข้อมูลในการประสานต่างๆอาจมีคนที่กลับมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ก็จะได้รับการประสานจากตรวจคนเข้าเมือง โดยเบื้องต้นหลังจากที่มีบุคลากรที่เดินทางกลับมาจำนวน 17 รายและมีการตรวจอาการไม่พบอาการที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของเชื้อไวรัสโควิด 19อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางจังหวัดพะเยา ก็ได้บูรณาการกันอย่างเต็มที่โดยประสานกับเครือข่ายทั้ง อสม.สาธารณสุขอำเภอและ รพ.สต.ทุกแห่ง ให้ให้มีการตรวจเช็คและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา