เทศบาลเมืองพะเยาแจกหน้ากากอนามัยให้ชาวบ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

      เทศบาลเมืองพะเยา นำหน้ากากอนามัยกว่า 1000 ชิ้นเข้ามอบให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา หลังกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ช่วยกันตัดเย็บ และส่งมอบให้กับเทศบาลเมือง เพื่อนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลนในเรื่องของหน้ากากอนามัย ซึ่งหน้ากากอนามัยที่นำไปแจกจะเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถซักได้นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนที่กรองด้านในได้

      นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสาวจุฬาสินี โรจนะกุลกำจรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 1000 ชิ้น ทำการแจกจ่ายให้กับตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา หลังกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ช่วยกันตัดเย็บและผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อข้าแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยาไว้ใช้ ป้องกันไวรัสโดวิช 19

โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวนั้น เป็นการผลิตที่กลุ่มแม่บ้านช่วยกันตัดเย็บโดยสามารถที่จะเปลี่ยนที่กรองบริเวณด้านใน ของหน้ากากอนามัยได้ และสามารถที่จะนำไปซักใช้ใหม่ได้ซึ่งขณะนี้ใน พื้นที่จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปนั้นหน้ากากอนามัยยังคงมีความขาดแคลนอยู่และหาซื้อได้ค่อนข้างยากและมีราคาแพง ดังนั้นในหลายพื้นที่เริ่มที่จะผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มที่จะให้กลุ่มแม่บ้านทำการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เองและทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา