โรงงานเจเค จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลิตเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยฟรี

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. ที่โรงงานเจเค ( บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด ) เลขที่ 95  หมู่ที่ 11 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้จัดอบรมให้ความรู้ กับพนักงานโรงงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อรับมือกับ ไวรัสโคโรนา โดยได้  นายนราพันธ์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน เป็นวิทยากร  อบรมในช่วงเช้า 09.00น. – 12.00น. จำนวน 200 คน และในช่วงบ่ายอบรมเวลา 13.00น. – 15.00น. อีกจำนวน 200 คน  

เนื้อหาในการอบรม มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19)  รวมถึงวิธีการป้องกันและการเฝ้าระวัง และวิธีการทำเจลล้างมือ ที่สามารถทำใช้เองได้  มีการเปิดดูคลิปวิดิโอการผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อให้พนักงานสามารถผลิตเพื่อนำมาใช้ป้องกันเชื้อโรคและฝุ่นละออองต่างๆ 

       โดย นายนิกร นามแก้ว ผู้บริหารบริษัท เจ.เค. ชนาธาร จำกัด ได้กล่าวว่า การจัดอบรมวันนี้ ทางโรงงานเจเค มีความห่วงใยพนักงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จึงมีการการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกัน และ เพื่อให้ความรู้ในการผลิตเจลล้างมือ และการผลิดหน้ากากอนามัย เพื่อให้พนักงานได้ทำใช้ในครัวเรือนได้อย่างมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้ทางโรงงานอาจจะมีการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนำมาแจกให้กับผู้ที่เขเามาติดต่อภายในโรงงานอีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา