เกษตรกรห้วยลานปลูกแตงโมสร้างรายได้ปีละกว่า 1.5 แสนบาท

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยลาน  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่เศษ ปลูกแตงโมพันธ์กินรี 188 ขายสร้างรายได้งาม  โดยจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อถึงสวน สามารถสร้างรายได้ปีละกว่า  1.5  แสนบาท

นายสมรัตน์ บุราสดึงค์  เกษตรกรหนุ่มวัย 33 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่  12  บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมคนงานในหมู่บ้านต่างช่วยกันเก็บผลผลิตแตงโม ที่เขาได้ทำการปลูกไว้จำนวนกว่า 5 ไร่ หลังเขาได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวปลูกแตงโมพันธ์ กินรี 188 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 70 วัน จนสามารถทำให้ผลผลิตอยู่ในระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ซึ่งให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นแตงโมที่มีรสชาติหวาน อร่อย เนื้อแน่น นอกจากนั้นการปลูกยังได้ใช้ระบบอินทรีย์เข้าทำการบริหารจัดการ

โดยนายสมรัตน์ บุราสดึงค์  เล่าว่า ตนเองมีอาชีพปลูกแตงโม โดยเริ่มต้นนั้นได้ช่วยพ่อแม่ทำการการปลูกแตงโม หลังจากฤดูกาลทำนา  ต่อมาประมาณ 3-4 ปี ตนเองจึงหันมาทำการปลูกด้วยตนเอง โดยนำแตงโมพันธ์กินรี 188 มาปลูก ซึ่งตนเองจะทำการปลูกประมาณ 5 ไร่กว่า เนื่องจากให้น้ำหนักและมีรสชาติ หวานอร่อย เนื้อแน่นและต้านทานโรค ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 70 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยในแต่ละปีก็จะให้ผลผลิตมากกว่า 7-8 ตัน นอกจากนั้นตนเองยังได้ใช้วิธีการแบบอินทรีย์เข้าทำการบริหารจัดการในการปลูก จึงทำให้แตงโมของตนเองสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งในปีนี้ก็จะจำหน่ายส่งให้กับพ่อค้า ในกิโลกรัมละ เบอร์ 1=  8 บาท เบอร์ 2= 6 บาท และเบอร์ 3 = 4 บาท ซึ่งในแต่ละฤดูกาลสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองมากกว่า 1.5  แสนบาท ต่อฤดูกาล และถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี สำหรับการทำอาชีพปลูกแตงโมดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา