ประเพณีหกเป็งนมัสการพระเจ้า 28 พระองค์วัดบุญเกิด

แชร์ข่าวพะเยา

วัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดประเพณีหกเป็งนมัสการพระเจ้า 28 พระองค์ และครบรอบ 130 ปี ของการก่อตั้งวัดบุญเกิด ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาหลายสิบ ปี โดยวัดดังกล่าวถือเป็นวัดแห่งเดียวในล้านนา ที่จำลองพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 28 พระองค์ เข้ามาประดิษฐานบริเวณวิหารของวัด ที่มีความสวยงามและเหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

การฟ้อน แบบล้านนา เพื่อถวายแด่พระเจ้า 28 พระองค์ ตลอดจนถึงการประกวดกันฑ์ศีล การประกวดเครื่องบูชาแบบล้านนา เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีหกเป็งนมัสการพระเจ้า 28 พระองค์ของวัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่จัดขึ้นเป็นมาเป็นระยะเวลาหลาย สิบปี ที่ทางวัดได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวล้านนา อำเภอดอกกคำใต้ ที่ในช่วงระยะเวลาเดือนหกเป็งตามแบบล้านนา ก็จะได้มีประเพณีดังกล่าวเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระเจ้า 28 พระองค์ ที่ทางวัดบุญเกิดได้นำมาประดิษฐานบริเวณพระวิหารของวัด และให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา

สำหรับวัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระเจ้า 28 พระองค์ ที่มีความสวยงามอลังการ มีการจำลองจากพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศ ทั้งพระพุทธชินราช พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อพระใส รวมทั้งพระชื่อดังต่างๆจากแต่ละวัดในพื้นที่ของประเทศไทย ได้ถูกรวบรวมไว้ภายในพระวิหารของวัด และถือเป็นวัดแห่งเดียวในล้านนา ที่ได้จำลองพระพุทธรูปชื่อดังจากวัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน 28 พระองค์เข้ามาประดิษฐาน ที่มีความสวยงามและเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญอีกแห่งหนึ่งของวัดในจังหวัดพะเยา

โดยพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ได้รวบรวมประวัติและศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์ และตำราของโยนกเชียงแสน ซึ่งปรากฏในบทสวดมนต์นะโมเมหลังจากนั้นท่านพระเดชพระคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระครูสุวรรณคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ในขณะนั้นจึงได้ทำการค้นคว้าศึกษา และพบว่าพระประธานที่เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้า 28 พระองค์ นั้นมีอยู่ที่วัดอัปสรสวรรค์ หรือวัดหนู เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงได้มีดำริที่จะก่อสร้างขึ้นที่วัดบุญเกิดแห่ง และในเดือน 6 เป็ง แบบล้านนา หรือวันเพ็ญเดือน 3 แบบไทย ก็จะจัดให้มีประเพณี นมัสการพระเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งถือเป็นประเพณีประจำปีของทางวัด


แชร์ข่าวพะเยา