กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมืองพะเยาผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 9 มีนาคม 2563กลุ่มสตรีแม่บ้านในพื้นที่ชุมชนแม่ต๋ำอินทร์ฐาน เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยารวมตัวผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง นอกจากนั้นยังผลิตเพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ขาดโอกาสหาซื้อใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 หลังหน้ากากอนามัยในพื้นที่หาซื้อยากและมีราคาที่แพง

กลุ่มสตรีแม่บ้านในพื้นที่ชุมชนแม่ต่ำอินทร์ฐาน เขตเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกว่า 30 คน ต่างรวมตัวกันเข้าทำการผลิตหน้ากากอนามัย โดยใช้ผ้าทอพื้นบ้านของตนเอง ทำการผลิตเป็นหน้ากากอนามัย เพื่อไว้ใช้รวมทั้งนำแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการหาซื้อ หลังสถานการณ์หน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีการหาซื้อได้ยากมากขึ้นตลอดจนถึงมีราคาที่แพงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสตีแม่บ้านจึงหันมาทำการผลิตหน้ากากอนามัยเองเพื่อไว้ใช้ในการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว

นางสาว จุฬาสินี โรจนะกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ระบุว่า หลังจากที่สถานะการณ์หน้ากากอนามัยในพื้นที่ เริ่มหาซื้อได้ยากและมีการขาดแคลน ทางเทศบาลเมืองพะเยา จึงได้เข้าทำการส่งเสริมให้ทำการผลิตเองโดยเริ่มต้นนำร่องจากนักเรียนในโรงเรียนของเทศบาลเมืองพะเยา ที่มีอยู่ 6 โรง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถที่จะผลิตหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองได้ จากนั้นก็ขยายผลให้ทางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาซึ่งมีอยู่ 14 ชุมชน ทำการเรียนรู้และผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปใช้เองซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการผลิตไว้สำหรับใช้ด้วยตนเองแล้ว และนอกจากนั้น ยังได้มีการแจกจ่ายให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการหาซื้อหน้ากากอนามัยรวมทั้งพระสงฆ์ และขณะนี้ทางชุมชนแต่ละชุมชนก็ได้มีการผลิตตามรูปแบบที่ตนเองต้องการและสามารถที่จะมีหน้ากากอนามัยใช้ภายในชุมชน


แชร์ข่าวพะเยา