จังหวัดพะเยาให้บริการสอน และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ข้าราชการ ประชาชน ป้องกันไวรัสโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

              วันที่  9 มี.ค.2563  นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   พร้อมด้วยนางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  , ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า  ซึ่งจังหวัดพะเยา  ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด , กศน.พะเยา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่(13 มี.ค.) ถึงวันที่  13 มีนาคม 2563 ที่บริเวณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา  เพื่อให้บริการสอน และจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่ข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ป้องกันโรคไวรัสโควิด 19

                 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า  ทางจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ  ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา  ภาคเอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา บริการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า  และสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรคไวรัส โควิด 19   นอกจากนี้ทางภาคเอกชนยังได้เตรียมร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานราชการเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์ อีกจำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในระดับพื้นที่  จังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน  ชุมชน เพื่อส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

                    ด้านนางอำไพ  บัวระดก   หัวหน้าส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน  พัฒนาการจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า วันนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้นำเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา และกลุ่มอาชีพในพื้นที่  มาบริการ ทำ และสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าฟรี แก่ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและป้องกันการขาดแคลนหน้ากากอนามัย  ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยผู้ที่สนใจ และประชาชนทั่วไป สามารถนำผ้ามาเอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตัดเย็บหน้ากากอนามัยให้ฟรี  เพื่อต้องการให้คนที่มีวัสดุ แต่ไม่สามารถตัดเย็บได้ด้วยตนเอง มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ และสอนวิธีการทำหน้ากากอนามัยเพื่อขยายผลลงไปสู่ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเอง โดยทางเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา  ได้มีการสนับสนุนผ้าในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย รวมถึง ประชาชนจิตอาสาพระราชทานที่มีความรู้ด้านการตัดเย็บหน้ากากอนามัย  มาให้ความรู้กับข้าราชการ  และประชาชนที่สนใจในวันนี้

                     ขณะเดียวกันในอำเภอต่างๆในจังหวัดพะเยา  ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการเปิดให้บริการสอนและตัดเย็บหน้ากากอนามัย ทุกอําเภอ เพื่อร่วมกันป้องกันโรคไวรัสโควิด 19   รวมถึงลดปัญหาการเข้าถึงหน้ากากอนามัยที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วย..


แชร์ข่าวพะเยา