พะเยา หมอกควันกลับมาสูงและเพิ่มวิกฤตอีกครั้ง

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มกลับมาสูงและเพิ่มวิกฤตอีกครั้ง หลังค่า PM 2.5 ทะลุ 141 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 175 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่ 251 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

             สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มวิกฤตอีกรอบหลังหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา เปกคลุมหนาแน่น จนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยค่าหมอกควันล่าสุดอยู่ที่ PM 2.5 ทะลุ 141 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 175 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่ 251 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

             ซึ่งสถานการณ์หมอกควันดังกล่าวนั้นในช่วงวันนี้ เริ่มมีหมอกควันเข้าปกคลุม ค่อนข้างหนา คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสถานการณ์ไฟป่า ที่ยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อยู่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ไฟป่าก็ยังคงเกิดขึ้นส่งผลกระทบทำให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐานอยู่  จึงทำให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐานและส่งวิกฤตอีกรอบ


แชร์ข่าวพะเยา