กำนันตำบลแม่กาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม ให้กับจุดเฝ้าระวังไฟป่าตำบลแม่กา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นาย สิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กา เยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่ม ให้กับจุดเฝ้าระวังไฟป่าตำบลแม่กาทั้งหมด 4 จุด


แชร์ข่าวพะเยา