แปลก! เศียร พระพุทธรูปโผล่กลางต้นโพธิ์โบราณในวัด อายุกว่า 500 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

     พบเศียรพระพุทธรูป ได้ผุดดินโผล่ออกมาจาก กลางต้นโพธิ์ โบราณอายุกว่า 500 ปี ที่ยืนต้น อยู่ภายในบริเวณวัด บ้านต๋อมใต้ หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

จากการสังเกต พบว่า ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 10 กว่าคนโอบสูงประมาณ 20 เมตรได้แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุม ให้ความร่มรื่น ไปทั่วบริเวณวัด ต้นโพธิ์โบราณมีอายุกว่า 500 ปี ที่คนในยุคสมัยก่อนได้ปลูกไว้ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นอกนั้นพบว่าบริเวณโคนต้นโพธิ์ พบว่า กลางบริเวณลำต้นใกล้โคนต้นของต้นโพธิ์นั้น ได้มีชาวบ้าน ได้นำเอา อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำพิธีกรรม ทางศาสนา และพิธีกรรมอื่นๆ นำมาเก็บไว้บริเวณรอบใต้ต้นโพธิ์โบราณ ตามความเชื่อ ที่ พบ ที่แปลก และหาดูชมได้ยากนั่นก็คือได้มีเศียรของพระพุทธรูป โผล่ออกมาจากดิน ใต้โคนต้นโพธิ์หรือใกล้กับกลางต้นโพธิ์ อย่างเห็นได้ชัด ส่วนลำตัวนั้นถูกฝังอยู่ในดินกลางต้นโพธิ์

            พระอธิการ ทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัด ต๋อมใต้(ศรีมณฑล)หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่าต้นโพธิ์ต้นนี้ มีอายุไม่ต่ำกว่า 495 ปีหรือ 500 ปีขึ้นไป และเป็นต้นโพธิ์โบราณอยู่ภายในบริเวณวัด มาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน สำหรับต้นโพธิ์ในวัด เห็นได้ว่า มี สิ่งของ ตลอดจนวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีกรรม เกี่ยวกับทางศาสนา ชาวบ้านได้นำมา วางไว้ใต้ต้นโพธิ์ ตามความเชื่อ ที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล

        สำหรับพระพุทธรูปที่โผล่ออกมาจากโคนต้นโพธิ์โบราณ ภายในวัด ได้ โผล่ขึ้นมานานแล้ว หากใครไม่สังเกตก็จะไม่พบ สำหรับเรื่องความเชื่อ ที่ชาวบ้าน ได้เข้า ดูชม มากราบไหว้ พร้อมกับขอโชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่ เป็นความเชื่อของชาวบ้าน ไม่สามารถห้ามได้ เพราะเป็นความเชื่อของชาวบ้าน และวัดบ้านต๋อมใต้ ก็เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุ ร่วม 500 ปีหรือมากกว่า ตามประวัติที่ได้บันทึกไว้


แชร์ข่าวพะเยา