เทศบาลเมืองพะเยางดกิจกรรมสงกรานต์กว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลเมืองพะเยา ประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์กว๊านพะเยา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยในปีนี้ทางจังหวัด จะไม่จัดเวทีประเพณีวัฒนธรรมและอุโมงค์น้ำ บริเวณริมกว๊านพะเยา

    นางสาวจุฬาสินี โรจนะกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ต้องออกมาประกาศงดกิจกรรมสงกรานต์กว๊านพะเยาในปีนี้ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชาคมกับทุกภาคส่วนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ในการที่จะจัดกิจกรรม แต่เนื่องจากชาวบ้าน ในพื้นที่เกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงมีมติให้งดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์กว๊านพะเยา ในปีนี้ไปก่อน ซึ่งทางเทศบาลเมืองพะเยาก็จะงดการจัดเวทีประเพณีสงกรานต์ ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีเวทีวัฒนธรรมและเวทีการเล่นสงกรานต์ ตลอดจนถึงอุโมงค์น้ำ แต่ปีนี้ทางเทศบาลเมืองพะเยา จะงดกิจกรรมดังกล่าวทุกประเภทจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา