พะเยาสถานการณ์หมอกควันสูงต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

       สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องและเพิ่มวิกฤตอีกครั้ง หลังค่า PM 2.5 ในวันนี้  95 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 121 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่ 205 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ สูงอยู่ในระดับ 3 ของภาคเหนือ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มวิกฤตต่อเนื่อง หลังหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าทำการปกคลุมหนา จนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งในขณะนี้ถึงแม้จะมีการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ก็ยังคงพบป่าต่อเนื่อง  ในหลายพื้นที่ โดยค่าหมอกควันล่าสุดอยู่ที่ PM 2.5 ในวันนี้  95 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 121 ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่ 205 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่งสถานการณ์หมอกควันดังกล่าวนั้นในช่วงวันนี้ เริ่มมีหมอกควันเข้าปกคลุม ค่อนข้างหนา คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากสถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อยู่ต่อเนื่อง จึงทำให้ค่าหมอกควันสูงเกินมาตรฐานและสูงอยู่ในระดับ 3 ของภาคเหนือ


แชร์ข่าวพะเยา