นายอำเภอเมืองพะเยา ประชุมร่วมหน่วยงานสังเกตุการณ์ผู้เดินทางจากต่างประเทศป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด covid 19

แชร์ข่าวพะเยา

เมื่อวานนี้ วันพุธ ที่ 11 มีนาคม2563 เวลา 11.00 น นายอำเภอเมืองพะเยา ประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่กา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯตำบลแม่กา เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมพื้นที่รองรับการพักสังเกตุการณ์ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด covid 19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา


แชร์ข่าวพะเยา