ชาวบ้านร้องหลังขายข้าวให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ได้รับเงิน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 12 มีนาคม 2563ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เป็นชาวนากลุ่มนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่เข้าร้องเรียนกับทางจังหวัดพะเยา เพื่อให้การช่วยเหลือหลังขายข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา เพื่อนำเป็นเมล็ดพันธุ์รอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนขณะนี้ยังไม่ได้รับเงิน จนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและภาระหนี้สิน ขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัด พยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าข้าวของเกษตรกร ดังกล่าว ด้อยคุณภาพและยังไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายได้ จึงไม่สามารถที่จะนำเงินมาให้เกษตรกรได้

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนกว่า 15 ราย ต้องเข้าทำการร้องเรียนกับทางจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหลังจากที่พวกเขาได้รวมตัวกันผลิตข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่และขายเป็นเมล็ดพันธุ์รองให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา ซึ่งเกษตรกรนำข้าวไปจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และล่วงเลยมาจนถึงขณะนี้นับเป็นเวลากว่า 4 เดือน แต่ชาวบ้านยังไม่ได้รับเงินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดพะเยา และมีเพียงบางรายที่ได้รับเงินเพียงไม่เท่าไหร่และไม่ถึงครึ่งของเกษตรกรที่จะได้รับ หลังจากที่นำเข้าไปจำหน่าย จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่ต้องรับภาระหนี้สินทั้งนอกระบบและหนี้สินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เข้าติดตามทวงถามเงินดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังไม่คืบหน้า

โดยนางวิไลวรรณ วงศ์ขัติ เกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลจำปาหวาย ระบุว่า ตนเองได้นำข้าวซึ่งได้ทำการผลิตในลักษณะรูปแบบนาแปลงใหญ่ เพื่อที่จะจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์รองให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาโดยได้รับการยืนยันว่าจะจ่ายค่าข้าวให้ภายใน 20 วัน แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งตนเองจำหน่ายข้าวไปรวมเงินแล้วมากกว่า 200,000 บาท แต่จนถึงขณะนี้ได้รับเงินเพียง 29,000 บาท ซึ่งยังไม่ถึงครึ่ง และตนเองก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องนำเงินดังกล่าวนั้นไปใช้นี่ให้กับทาง ธกส.ที่ได้มีการกู้ยืมมาและจะครบระยะเวลาครบกำหนดชำระในกลางเดือนมีนาคมนี้แล้ว เคยเข้าไปทวงถามหลายรอบแต่ก็ได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนและทางผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดพะเยา ก็ได้มีการเลื่อนระยะเวลามาโดยตลอด และไม่เคยให้ได้พบ และจนถึงล่าสุดขณะนี้พอเกษตรกรเข้าทวงถามก็ได้รับคำตอบว่าข้าวของพวกตนเองที่นำมาจำหน่ายนั้นด้อยคุณภาพและไม่สามารถคัดเป็นเมล็ดพันธุ์ออกจำหน่ายได้ ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการเอาเปรียบกับเกษตรกร เนื่องจากหากข้าวของเกษตรกรด้อยคุณภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทำไมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดพะเยา ไม่บอกให้กับเกษตรกรและไม่รับซื้อ ซึ่งเกษตรกรก็จะสามารถนำเอาไปจำหน่ายยังสถานที่แห่งอื่นได้ แต่นี่พอเกษตรกรมาทวงถามก็ได้รับคำตอบลักษณะบ่ายเบี่ยงเช่นนี้มาโดยตลอด จึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดได้ช่วยเค้าแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรด้วย เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน บางรายจะได้รับเงินนับแสนบาท แต่ได้รับจริงเพียงไม่กี่พันบาท ต้องกู้เงินนอกระบบมาใช้หนี้ ธกส.อีก จึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดแก้ไขปัญหาให้ด้วย

ขณะที่ชาวบ้านเดินทางมาร้องเรียนดังกล่าวในวันนี้ ทางศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดพะเยา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของจังหวัดพะเยา ก็ได้เข้าร่วมเจรจาหารือแต่ก็ได้รับคำตอบที่เป็นลักษณะเหมือนการบ่ายเบี่ยง และชี้แจงว่าข้าวที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายนั้นด้อยคุณภาพ จึงไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายและนำเงินมาให้กับเกษตรกรได้ในระยะเวลานี้ จึงให้เกษตรกรต้องรอไปก่อนโดยชาวบ้านจึงอยากเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก


แชร์ข่าวพะเยา