หมอกควันทะลุ 124 ไมโครกรัม กระทบทางเดินหายใจ

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควันจังหวัดพะเยา เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 124 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 145 ไมโครรัม AQI อยู่ที่ 234 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ชาวบ้านที่เคยออกมารับอากาศที่บริสุทธิ์และออกกำลังกาย บริเวณกว๊านพะเยา ระบุ เริ่มมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และปริมาณฝุ่นควันในวันนี้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมา

      ชาวบ้านที่ออกมาพักผ่อนและออกกำลังกายบริเวณกว๊านพะเยา ในช่วงเช้าวันนี้ ทุกรายต้องทำการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นควัน หลังสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันนี้ สามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และหมอกควันยังได้บดบังทัศนียภาพบริเวณกว๊านพะเยา จนไม่สามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งของกว๊านพะเยาได้ซึ่งถือเป็นวันที่มีหมอกควันมากกว่าทุกวันในรอบสัปดาห์นี้ที่หมอกควันเริ่มเข้าปกคลุมซึ่งชาวบ้านที่เดินทางมาออกกำลังกายทุกวันบริเวณริมกว๊านพะเยา ระบุว่า วันนี้ถือว่าหมอกควันปกคลุมมากกว่าทุกวันที่ผ่านมาจนไม่สามารถมองเห็นฝั่งตรงข้ามของกว๊านพะเยา และเริ่มส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และหายใจไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากภาวะหมอกควันจึงทำการใส่หน้ากากเพื่อป้องกัน

โดยในวันนี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 124 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 145 ไมโครรัม AQI อยู่ที่ 234 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวคาดว่าน่าจะมาจากในพื้นที่ยังคงพบไฟป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิเย็นลงในช่วงเช้า จึงส่งผลให้ภาวะหมอกควันเข้าปกคลุมในลักษณะที่มีความหนาแน่น


แชร์ข่าวพะเยา