เกษตรจำป่าหวายเฮได้รับเงินตามเป้า

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 14 มีนาคม 2563 ตามที่เกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่เป็นชาวนากลุ่มนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่เข้าร้องเรียนกับทางจังหวัดพะเยา เพื่อให้การช่วยเหลือหลังขายข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา เพื่อนำเป็นเมล็ดพันธุ์รอง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนขณะนี้ยังไม่ได้รับเงิน จนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและภาระหนี้สิน ขณะที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัด พยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างว่าข้าวของเกษตรกร ดังกล่าว ด้อยคุณภาพและยังไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายได้ จึงไม่สามารถที่จะนำเงินมาให้เกษตรกรได้

    นายณัฐกิจ ของทิพย์ ผู้อำนวยกองเมล็ดพันธ์ข้าว ได้เดินทางมาที่ศาลาประชาคม ที่วัดดอนมูล ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ได้มาพบปะเกษตรจำนวน 16 รายที่ไม่ได้รับเงินหลังจากขายข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดพะเยา ขอโทษที่ได้รับเงินล่าช้าและรับปากว่าจะได้รับเงินทั้งหมดในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

   นายณัฐกิจ ของทิพย์ ผู้อำนวยกองเมล็ดพันธ์ข้าวได้กล่าวว่า จากการที่พี่น้องเกษตรกรได้รับปัญหากับการที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดพะเยายังไม่ได้จ่ายเงินในโครงการนี้ มีการเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามที่ต้องการ วันนี้ทางกรมการข้าวทางกองเมล็ดพันธ์ข้าวมาแก้ไขให้ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวฯ ที่มีการเข้าใจผิด คลาดเคลื่อนกับพี่น้องเกษตรกรต้องขอโทษพี่น้องเกษตรกร ที่ได้จ่ายเงินล่าช้าจะเร่งให้เบิกจ่ายภายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายของกรมการข้าว จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขี้นอีก และได้กำชับศูนย์เมล็ดพันข้าว 30 ศูนย์ที่ผลิตข้าวให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เกษตรกรได้รับการชี้แจงและรับปากจากนายณัฐกิจ ของทิพย์ ผู้อำนวยกองเมล็ดพันธ์ข้าวเป็นที่ความพอใจและจะรอรับเงินในวันศุกร์ที่จะถึงนี้


แชร์ข่าวพะเยา