วิกฤติหนัก หมอกควัน สูงเกินมาตรฐาน วัดได้ 215 ไมโครกรัม กระทบทางเดินหายใจ

แชร์ข่าวพะเยา

         สถานการณ์หมอกควันจังหวัดพะเยา สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันหลายวัน โดยค่าฝุ่นละอองในอากาศ หรือ PM 2.5 อยู่ที่ 215 ไมโครกรัม PM10 อยู่ที่ 251 ไมโครรัม AQI อยู่ที่ 325 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้หายใจลำบาก แสบคอ แสบจมูก และปริมาณฝุ่นควันในวันนี้มากกว่าทุกวันที่ผ่านมา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันนี้ สามารถสังเกตเห็นหมอกควันได้อย่างชัดเจน และหมอกควันยังได้บดบังทัศนียภาพบริเวณกว๊านพะเยา จนไม่สามารถมองเห็น ภูเขาดอยหลวงที่อยู่ฝั่งตะวันตกของกว๊านพะเยาได้ ซึ่งถือเป็นวันที่มีหมอกควัน มากกว่าทุกวัน ขณะที่ดวงอาทิตย์ในตอนเช้ากลายเป็นสีส้มอ่อน เนื่องจากถูกบดบังด้วยหมอกควัน ทำมองเห็นได้อย่างชัดเจน หมอกควันที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นก็เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้แสบคอ แสบจมูก หายใจไม่ค่อยสะดวก

ขณะที่ในพื้นที่ยังได้เกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง เช่นบริเวณป่าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ  ต.งิม  ต.ออย และ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ก็ได้เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้หมอกควันปกคลุมอย่างหนาแน่นไปทั่วทั้งเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา