PEA พะเยา ร่วมกันแสดงเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต

แชร์ข่าวพะเยา

     วันศุกร์ที่ 13 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น.  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.PEAพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันแสดงเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต พร้อมกันกับ PEA ทั่วประเทศโดยทาง สนง.ใหญ่ PEA มีท่าน ผวก.นายสมพงษ์ ปรีเปรม และผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงเจตนาในการต่อต้านการทุจริต


แชร์ข่าวพะเยา