พะเยาหมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่อง สธ.เตือนงดกิจกรรมโล่งแจ้ง

แชร์ข่าวพะเยา

   สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดค่า PM 2.5  มีค่าสูงถึง 258 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สาธารณสุขประกาศเตือนให้กับพี่น้องประชาชน งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีความจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันมีค่าสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ถึงแม้จะมีประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาด แต่ก็ยังสามารถที่จะพบสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นทุกวัน

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สามารถวัดได้ในพื้นที่อำเภอเมือง สูงถึง 258 ไมโครกรัม ค่าฝุ่นละออง PM 10 อยู่ที่ 298 ไมโครกรัม และค่า AQI สูงถึง 368 ไมโครกรัม ซึ่งจากสภาพทั่วไปสามารถสังเกตเห็นหมอกควันที่ปกคลุมอย่างนั้นแน่นได้อย่างชัดเจน โดยขณะนี้ทางสาธารณสุขได้ประกาศเตือนพี่น้องประชาชน ให้งดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งและหากมีความจำเป็น ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นควัน เนื่องจากฝุ่นควันขนาดเล็กได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มมีอาการแสบตา ระคายเคืองคอ รวมทั้งระบบหายใจ ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ก็ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา ถึงแม้จะมีการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดแต่ก็ยังคงพบเห็นไฟป่าได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน


แชร์ข่าวพะเยา