ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สุกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจป่าต้นน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจ,ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือ,อบต.แม่สุก,สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่สุก,ศูนย์ปลูกป่าห้วยห้อมอำเภอวังเหนือ ร่วมกันสำรวจป่าต้นน้ำตำบลแม่สุก เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง


แชร์ข่าวพะเยา