เทศบาลตำบลท่าจำปีร่วมกับจิตอาสาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIC-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชาชนจิตอาสาร่วมกันบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจำปี  ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIC-๑๙)