เทศบาลตำบลท่าจำปีร่วมกับจิตอาสาร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIC-๑๙)

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชาชนจิตอาสาร่วมกันบุคลากรเทศบาลตำบลท่าจำปี  ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVIC-๑๙)


แชร์ข่าวพะเยา