เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับบริษัททีโอทีพะเยาทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะป้องกันโรคโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่17 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับบริษัททีโอทีพะเยาทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะโดยทำการทำความสะอาดตู้โทรศัพท์ที่มีคนมาใช้บริการจำนวนมากอาธิเช่นโทรศัพท์สาธารณะที่วัดประตูชัย(วัดยั่งย้อง) โรงเรียน และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา โดยทางเจ้าหน้าที่ใช้แอลกอฮอล์และยาฆ่าเชื้อเช็ดตู้โทรศัพท์ เพื่อป้องโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่าเทศบาลเมืองพะเยา บริษัททีโอทีจำกัดพะเยา ขนส่งพะเยา ได้มาความสะอาดตู้โทรศัพท์ทุกตู้ ที่อยู่ในสถานีขนส่งโดยเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคที่ผู้โดยสารสัญจรไปมาใช้โทรศัพท์เพื่อป้องกันโรคโควิด 19แพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่น


แชร์ข่าวพะเยา