ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด – 19

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่  17 มี.ค.2563  ที่  ศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  นายอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ซึ่งเป็น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  ร่วมประชุม เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด – 19 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)  จากส่วนกลาง โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ส่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการป้องกัน และแก้ไข โรคติดเชื้อโควิด – 19  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ใช้อำนาจตามอำนาจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาดำเนินการออกมาตรการ  ในการควบคุมจังหวัดของตนเอง มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  มาตรการดำเนินการดูแลกลุ่มเสี่ยงตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข    การห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็น  แนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยในต่างประเทศ ชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย  จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น  จัดหาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น ในปริมาณที่เพียงพอ   ได้แก่ สถานพยาบาล เตียง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร  ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และชุดป้องกันโรค  ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชาและสถานศึกษาทุกสถาบัน ชั่วคราว  , พิจารณา ปิด ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ โรงมหรสพ ฟิตเนส โรงภาพยนตร์ ในพื้นที่   สถานบริการในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดได้ตามสถานการณ์   ให้งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เช่น จัดคอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า กิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม และกีฬา  เพิ่มมาตรการป้องกันสำหรับพื้นที่ และสถานที่ที่ยังเปิดบริการ ลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  ร้านค้า ร้านอาหาร ให้มีมาตรการป้องกัน เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การคัดกรองอุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งลดความแออัด   งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงาน หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

       ด้านนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้กำชับสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  และหน่วยงาเกี่ยวข้องให้ดำเนินมาตรการตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด – 19  คลี่คลาย ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา