สมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมงดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา

        เรื่อง งดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19   ในวันที่ 14 เมษายน 2563  เนื่องด้วยสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโส และทอดผ้าป่าสามัดคี ชึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หารายได้สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคมจัดหาทุนการศึกษา สนับสนุนวงโยธวาทิต และการขับร้องประสานเสียง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ในวันที่ 14 เมษายน 2563นั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ทางสมาคมๆ จึงเห็นสมควร ประกาศงดกิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและทำบุญทอดผ้าป้าสามัคคี ในวันที่ 14 เมษายน 2563 ดังกล่าวทั้งนี้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญ สามารถส่งซองผ้าป่าได้ที่งานอำนวยภารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หรือโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนพะยาพิทยาคม ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 512-1-03171-8 สาขาพะเยา

      ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลท่านและครอบครัวเจริญด้วย อายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติเทอญ

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

( นายนคร สรรพานิช )

นายกสมาคมนักเรียนเก่าพะเยาพิทยาคมและสตรีพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา