จังหวัดพะเยา นำน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นสถานที่ราชการ ป้องกันโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

         วันที่ 18 มี.ค.2563 จังหวัดพะเยา  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งนำโดยนายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นำเจ้าหน้าที่ เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ ห้องประชุม  Conference สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , ห้องปฏิบัติการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึง ในหน่วยงานต่างๆที่มีประชาชนเข้าไปติดต่อจำนวนมาก , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

        นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับการประสานจากสำนักงานจังหวัด ให้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในห้องประชุมในศาลากลางจังหวัด ในหน่วยงานที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อเป็นจำนวนมาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร  รวมถึงสถานที่ ที่ได้รับการร้องขอจากทางจังหวัด  เพื่อร่วมบูรณราการหน่วยงานในการป้องกันเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่

       ซึ่งในระดับอำเภอ  จะมีนายอำเภอเป็นประธาน  สาธารณสุขอำเภอ  เป็นฝ่ายเลขา , เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  จะมีนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธาน  เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นฝ่ายเลขา และในระดับหมู่บ้านให้ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นเลขาฯเพื่อดำเนินการตามมาตรการ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด  ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโควิด 19  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาล…


แชร์ข่าวพะเยา