PEA (พะเยา) จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำสมาธิและกล่าวแสดงเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต

แชร์ข่าวพะเยา

     เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 19 มี.ค. 2563 เวลา 08.30 น.  นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก. กฟจ.พะเยา  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร ในกิจกรรมสวดมนต์ ทำสมาธิและกล่าวแสดงเจตจำนงค์การต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 กฟจ.พะเยา

     หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว ผจก.ได้มีการพบปะพูดคุย เพื่อแจ้งข่าวสารที่สำคัญ ข้อสั่งการหรืองานเร่งด่วนเพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันคือ1.การเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า ของเคาเตอร์รับบริการ จำเป็นต้องมีการคัดกรอง การตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้น ส่วนเกี่ยวข้องต้องพิจารณาดำเนินการอย่างเร่งด่วน 2.การคืนค่าประกันไฟฟ้า เช่นสถานที่จุดคัดกรอง วิธีการลงทะเบียนขอคืนเงิน ระยะเวลาการรอ ต้องวางแผนการดำเนินงาน


แชร์ข่าวพะเยา