ผู้สูงอายุรวมกลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว ไหนึ้งข้าวขายสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

      กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งหญิงชาย ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อสายภูไทที่อาศัย ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎ์บำรุง ตำบล สันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตกระติ๊บข้าวเหนียว ที่นึ้งข้าวเหนียวรวมทั้งกระด้ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวภูไท ออกจำหน่ายสร้างรายได้งาม ผู้สูงอายุ ทั้งชายหญิง ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ราษฎ์บำรุง ตำบล สันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกัน ทำการจักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ ซึ่งมีทั้งกระติ๊บข้าวเหนียว

      ที่นึ้งข้าวเหนียว รวมทั้งกระด้งผัดข้าว ที่มีหลากหลายรูปแบบ โดยการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวภูไท มาทำการสืบทอดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีความสวยงามแข็งแรง ใช้ได้ทนทาน จนเป็นที่สนใจและความต้องการของตลาด และแทบจะผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด

      โดยนายเก่ง วังทอง อายุ 75 ปี ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ระบุว่า แต่เดิมชาวบ้านที่นี่ก็มีการทำการจักสานกันในครัวเรือนอยู่แล้ว และในปี 2545 ตนเองก็ได้มีการรวมกลุ่มกันจักสาน และได้มีหลายหน่วยงานมาทำการสอนในเรื่องจักสาน ซึ่งเป็นการจักสานวัสดุอื่นๆแต่พอมาเห็นรูปแบบในการจักสานของหมู่บ้านเรา เลยได้มีการส่งเสริมให้นำแบบจักสานของเรามาพัฒนาให้ดีขึ้น โดยให้ตนเองเป็นวิทยากรในการสอน ต่อมาชาวบ้านก็ได้มีการร่วมกันจักสานเพื่อจำหน่ายและเป็นที่สนใจของตลาดเนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียด สวยงาม และหากจักสานเสร็จก็จะมีคนเดินทางมาหาซื้อต่อเนื่อง จนผลิตแทบไม่ทัน และทำให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้พอสมควร โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเองนั้นจะมีราคาขายเริ่มต้นที่ 80 บาท จนถึง 160 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความละเอียดและฝีมือของชิ้นงาน ซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดและจะขายหมดตลอด


แชร์ข่าวพะเยา