สถานการณ์หมอกควันยังไม่คลี่คลาย PM 2.5 พุ่งสูง 111 ไมโครกรัม

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังไม่คลี่คลาย ค่าฝุ่นละอองยังคงมีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ล่าสุด  ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พุ่งสูง 111 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 144 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 221 ไมโครกรัม ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง

      สภาพอากาศ จ.พะเยา ในช่วงเช้า พบอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ  คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จังหวัดพะเยา เข้าสู่วิกฤตต่อเนื่อง โดยในช่วงเช้าวันนี้ 20 มี.ค. 63 ค่าหมอกควันพิษเกินมาตรฐาน โดยมีค่า PM 2.5 ทะลุถึง 111 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร   PM 10 อยู่ที่ 144 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 221 ไมโครกรัม มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง และยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา หลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนั้นยังพบว่ามีหมอกควันจากพื้นที่อื่นเข้ามาสมทบอีก ทำให้ค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองยังคงวิกฤติและเกินมาตรฐานต่อเนื่อง นอกจากนั้นสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ยังมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา