นายอำเภอเมืองพะเยาร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ที่ 20 มี.ค.2563 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่กา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ปลัดอำเภอเมืองพะเยา

ได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจ.พะเยา เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจ.พะเยา เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อ.เมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา