วันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

นายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการบริการจัดการศัตรูข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีนายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้