หมอกควันยังวิกฤติหลายหน่วยงานเร่งแก้ไข

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง ล่าสุดสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดพะเยา สามารถวัดได้  โดย PM2.5  มีค่า 116 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 226 อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเข้าแก้ไข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้องนำรถน้ำเข้าทำการรดต้นไม้บริเวณถนนสายพหลโยธินเก่า เป็นเวลา 3 รอบต่อวัน เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ หลังประสบกับสภาวะหมอกควัน เกินค่ามาตรฐานและเกิดวิกฤติอย่างต่อเนื่อง โดยสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  ซึ่ง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 116  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ที่ 148  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 226 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ และอาการแสบตา แสบจมูก และคอ นอกจากนั้นสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ยังมีแนวโน้มที่จะยังไม่คลี่คลายเนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงพบไฟป่าอยู่


แชร์ข่าวพะเยา