ภัยแล้งข้าวนาปรังแห้งตายกว๊านพะเยาน้ำลดต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบรุนแรง ข้าวนาปรังที่เกษตรกรปลูกไว้เริ่มแห้งเหี่ยวตาย ขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ เหลือปริมาณน้ำเพียง 21. 7 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้ถึงเดือนพฤษภาคม หากไม่มีฝนตกลงมา สถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาจะเข้าสู่วิกฤติเช่นเดียวกับปี 2559

      ข้าวนาปรังในพื้นที่ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวนมาก  ต้องถูกเกษตรกรปล่อยทิ้งให้แห้งเหี่ยวตาย หลังจากที่สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น โดยนาข้าวดังกล่าวนั้น ในขณะนี้เริ่มไม่มีน้ำเข้าทำการหล่อเลี้ยง เนื่องจากปริมาณน้ำในพื้นที่เหลือจำนวนน้อยมาก และไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เกษตรกรปลูกไว้ ซึ่งจำเป็นต้อง ปล่อยให้ข้าวแห้งตายและได้รับความเสียหาย ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาช่วงนี้ ข้าวนาปรังที่ทำไว้ก็จะเสียหายทั้งหมด

      ขณะที่ปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปริมาณน้ำอยู่ที่ 21.7 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 39 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ซึ่งกว๊านพะเยาดังกล่าวนั้นถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ที่ใช้ผลิตน้ำประปา ซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งความต้องการการใช้น้ำของผู้บริโภค ตลอดจนการระเหยของน้ำที่มีอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ซึ่งขณะนี้หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ในช่วงนี้ คาดว่าปริมาณน้ำที่จะผลิตน้ำประปาก็จะสามารถใช้ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม และจะเข้าสู่วิกฤติแล้งของกว๊านพะเยาเหมือนกับปี 2559 ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา