จังหวัดพะเยา สั่งให้อำเภอที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ล๊อคดาวน์หมู่บ้านกันการแพร่ระบาด

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่  1 เม.ย.2563  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ระดับอำเภอผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video  conference) ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

       นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา    ได้สั่งการให้ อำเภอที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19  คืออำเภอจุน และเชียงคำ   พิจารณาดำเนินการแจ้งให้ประชาชน งดการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านที่พบการติดเชื้อ ร่วมถึงหมู่บ้านข้างเคียง หากพบว่า มีความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  โดยทางจังหวัด  คือสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะใช้งบฉุกเฉิน ในการดูแลจัดเลี้ยงอาหารให้ชาวบ้านในหมู่บ้านครบทุกราย รวม 3 มื้อ เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดการเคลื่อนไหวเข้าออกในพื้นที่  ทั้งนี้เพื่อลดการแพร่เชื้อไปยังหมู่บ้าน และอำเภอต่างๆรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วย 

       โดยจังหวัดพะเยาพะเยา  จะใช้สองอำเภอนี้  เป็นโมเดลในการควบคุมการแพร่ระบาดให้กับอำเภออื่นๆทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา ส่วนอำเภอใดพื้นที่พบว่า เป็นพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่ต้องการควบคุมพื้นที่ ก็ให้เสนอแผนเข้ามายังจังหวัดเพื่อที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการดังกล่าวให้    

       ขณะเดียวกันทางจังหวัดพะเยา ก็ได้มีการตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยับยั้งการแพร่ระบาด 6 จุด มีการตรวจวัดตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทุกราย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจนถึงขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพียง 2 ราย เท่าเดิม ส่วนที่อำเภอดอกคำใต้  จนถึงวันนี้ก็ครบห้วงเวลาการเฝ้าระวังแล้ว หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในพื้นที่   ทำให้อำเภอดอกคำใต้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด


แชร์ข่าวพะเยา