จังหวัดพะเยา รับมอบหน้ากากอนามัย จากกระทรวงมหาดไทย

แชร์ข่าวพะเยา

        วันที่ 1 เมษายน 2563 นายชนก  มากพันธุ์  ปลัดจังหวัดพะเยา รับมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 6, 000 ชิ้น ที่ ทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สาขาพะเยานำมาส่งให้ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา   โดย กระทรวงมหาดไทย ได้ทำการจัดสรรให้แต่ละจังหวัดในช่วง 7 วันแรก  เพื่อนำไปแจกจ่ายสนับสนุนกับกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคโควิด 19 ในพื้นที่ของตนเอง 

            ซึ่งหลังจากนี้ทาง จังหวัดพะเยาโดยศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด 19  จังหวัดพะเยา จะนำไปมอบให้กับอำเภอต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดสัมผัสผู้ป่วยในหมู่บ้าน ชุมชน , ผู้ที่ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน ,  ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่

โดยวันนี้จังหวัดพะเยา  ได้รับหน้ากากอนามัยจำนวน 6, 000 ชิ้น ซึ่งส่วนกลางจะทำการสนับสนุนเป็นประจำทุกวัน  ทั้งนี้เพื่อให้ ต่างจังหวัด นำมาแจกจ่ายให้กับทั้ง 4 กลุ่มอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิช 19 ในพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา