รพ.พะเยา กลุ่มงานทันตกรรมและคลินิกรุ่งอรุณ งดให้บริการตรวจรักษา

แชร์ข่าวพะเยา

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยางด ให้การรักษาทันตกรรมทั่วไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19โดยให้บริการ เฉพาะกรณีฉุกเฉินดังต่อไปนี้ จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้

1. ปวดฟันอย่างรุนแรง (กินยาแก้ปวดไม่หาย)

2. เลือดออกในช่องปาก จำนวนมาก

3.การอักเสบติดเชื้อที่ก่อให้เกิด การบวมของเนื้อเยื่อ ทั้งในหรือนอกช่องปาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

4. การได้รับอุบัติเหตุบริวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

      และคลินิกรุ่งอรุณงดให้บริการตรวจรักษาเวลา 6.30 – 8.00 น.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปเพื่อความปลอดภัยและลดความเลี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ


แชร์ข่าวพะเยา