พะเยา ใส่แมสนกยูงรณรงค์ต้านโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

     โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ไอเดียเก๋ ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด 19 โดยนำแมสหรือหน้ากากอนามัย สวมใส่ให้กับหุ่นปั้นนกยูง ที่ถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยาที่มีฝุงนก ที่มากที่สุดในประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนของจังหวัดพะเยา หันมาใส่แมสหรือหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

     นายถกล ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นำแมสหรือหน้ากากอนามัย เข้าทำการสวมใส่หุ่นรูปปั้นนกยูง ที่มีการติดตั้งบริเวณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่จะรณรงค์ให้คนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้หันมาสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ซึ่งนายถกล ข่ายสุวรรณ ระบุว่า การที่ตนเองนำแมสหรือหน้ากากอนามัย เข้าทำการสวมใส่ให้กับหุ่นรูปปั้นนกยูงนั้น ก็เพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ ในการรณรงค์ เนื่องจากนกยูง ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา และตนเองนั้นอยากจะให้คนพะเยา เกิดความปลอดภัยจึงได้ทำการที่จะแสดงออกเพื่อให้คนพะเยาทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่เชื้อนอกจากนั้น ขอให้หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และที่สำคัญในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้าน ลดการแพร่เชื้อ เพื่อชาติ และทุกคนจะปลอดภัย


แชร์ข่าวพะเยา