ผู้สูงอายุแกะมะขามเปียกขายสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ 7 ต.คือเวียง  อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้หาอาชีพเสริมด้วยการแกะมะขามเปียกขายในช่วงวิกฤต หลังจากไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จะไม่เดินทางออกจากหมู่บ้านไปไหน จึงได้หาทำอาชีพเสริมด้วยการแกะมะขามที่สุกจากต้นมาขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว ด้วยการไปรับซื้อมะขามสุกจากต้น ที่อยู่ในหมู่บ้านโดยให้ลูกหลานหรือคนหนุ่มไปสอยมะขามลงมาจากต้น แล้วนำมาแกะเอาเมล็ดออกจากฝัก เพื่อขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ที่จะมารับซื้อถึงหมู่บ้าน ทำให้สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว
นางบัวหลั่น เรียวฝั้น  อายุ  63 ปี บ้าน เลขที่  79 หมู่ที่ 7บ้านปาง ต. คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เล่าว่า หลังจากไวรัสโควิด 19 ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านผวาไม่ออกจากหมู่บ้านไปไหนหลังเสร็จว่างจากภารกิจประจำวัน หารายได้เสริมโดยไปหารับซื้อมะขามที่สุกคาต้น ในหมู่บ้าน เพื่อมาแกะเมล็ดออกจากฝักทำเป็นมะขามเปียกใส่ถุงพลาสติกถุงละ 10 กิโลกรัมเตรียมไว้ขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ที่จะมารับซื้อถึงหมู่บ้าน โดยจะมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ 70 บาท ในแต่ละวันผู้สูงอายุสามารถแกะมะขามเปียกได้ถึง 7 -10 กิโลกรัมสร้างรายได้ถึง 700 บาทต่อวัน ถือเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ที่กำลังระบาดในช่วงนี้

แชร์ข่าวพะเยา