เกิดไฟป่าไหม้อย่างรุนแรงลุกลามพื้นที่ทางการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

      เกิดเหตุไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไฟได้ลูกไหม้ลุกลามพื้นที่ป่า กว่า 100 ไร่ รวมทั้งเข้าลุกลามพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านจำนวนมาก นอกจากนั้นยังส่งผลให้ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดค่า PM 2.5 อยู่ที่ 116 ไมโครกรัม  PM 10 อยู่ที่ 145 ไมโครกรัม และAQI อยู่ที่ 226ไมโครกรัมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

      ภาพไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรง ที่สามารถบันทึกได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือ ของชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาป้องกันไฟป่า ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งสามารถบันทึกได้ขณะที่เกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรง ช่วงเย็นวานที่ผ่านมา  และทำให้พื้นที่ป่าในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายกว่า 100 ไร่ นอกจากนั้นไฟป่ายังได้ลุกลามเข้าพื้นที่บริเวณที่ทำการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งห้างนาที่ปลูกไว้ภายในสวนของชาวบ้าน ต้องถูกไฟไหม้วอดจำนวนหนึ่งหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลตำบลบ้านต๊ำและตำบลแม่ปืม ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้นำรถดับเพลิงเข้าทำการสกัดกั้นไฟป่าที่ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง และสามารถดับไฟไหม้ป่าได้ในช่วงเวลาประมาณ 20.30 น.

นอกจากนั้นไฟป่าดังกล่าว ยังส่งผลให้ ในช่วงเช้านี้ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดสามารถวัดได้ โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 116 ไมโครกรัม  PM 10 อยู่ที่ 145 ไมโครกรัม และAQI อยู่ที่ 226 ไมโครกรัม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา