สภ.เมืองพะเยาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

แชร์ข่าวพะเยา

สภ.เมืองพะเยา ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่สายตรวจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และข้าราชการตำรวจที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายใน  สภ.เมืองพะเยา  และประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยเครื่องเทอร์โมสแกน เป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แชร์ข่าวพะเยา