เปิดตลาดออนไลน์ บริการกลุ่มผู้ค้ารายย่อย

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 2 เม.ย.2563 นายจรัส  สุทธิกุลบุตร ผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดเปิดเผยว่า  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดพะเยา ได้ตระหนักถึงกลุ่มผู้ค้ารายเล็กรายน้อยในชุมชน  ที่ไม่สามารถออกมาค้าขายได้ตามปกติ ทางภาคเอกชนจังหวัดพะเยา  ได้จัดทำเพจเฟสบุ๊คค้าขายออนไลน์ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดนัดออนไลน์”  (https://www.facebook.com/OnlineMarketFair/)  เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มพ่อค้ารายเล็กรายน้อย รวมถึงผู้ประกอบการในหมู่บ้านชุมชน  หรือแม้กระทั่ง SME ในจังหวัดพะเยา ได้มีช่องทางการค้าขายออนไลน์ ในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19  โดยจะเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการ นำสินค้ามาขายได้หลากหลาย โดยเบื้องต้นได้เน้นในเรื่อง ของกิน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในระยะนี้   โดยได้มีการเชิญชวนประชาชน เข้ามาเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกแฟนเพจ  อยู่ประมาณกว่า 500 ราย  ซึ่งได้เปิดมาแล้วเพียง 4 วัน  แต่กลับมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ค้าขายในพื้นที่

              ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดทำกลุ่ม Facebook โดยใช้ชื่อว่า “ตลาดนัดออนไลน์ สัมมาชีพชุมชน” (https://www.facebook.com/groups/533693180900089/)  เพื่อต้องการให้ชุมชนในจังหวัดพะเยา เกิดการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งทั้งเพจและกลุ่มที่สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าขายในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เป็นการกระตุ้นการค้าขายในพื้นที่ และเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้า ที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องไป ซื้อขายด้วยตนเอง เพื่อเป็นการติดเชื้อโรคดังกล่าวด้วย

              ผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  เปิดเผยอีกว่า ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายเป็นเฟส 2 ในเรื่องของระบบโลจิสติกส์ หรือการขนส่งสินค้า โดยมีแนวความคิดในการที่จะเชิญชวนให้ กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ มาให้บริการรับส่งสินค้า โดยใช้ชื่อว่า “วินมอเตอร์ไซค์อาสา” โดยจะมีการดำเนินการในหลายภาคส่วนของหน่วยงานราชการ และจะทำให้เกิดเป็นมาตรฐานในการซื้อขายสินค้า รวมถึงการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับสินค้า  รวมถึงยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย  ซึ่งเพจ และกลุ่มที่สร้างขึ้นนี้ จะไม่มีกฎระเบียบที่ยุ่งยาก เป็นลักษณะการโพสต์ขายของ แบบง่ายๆ เพื่อให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า  สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา